Hívjon most: +36 30 913 0356
Nyomtatás

A tranzakcióanalízis képzési területei

A tranzakcióanalízis képzési területei és a megszerezhető kompetenciák

A tranzakcióanalízis elméletét és gyakorlatát négy területen használják – ezeket alkalmazási területeknek nevezzük. A hallgatók képzésüket az egyik alkalmazási területen belül kezdik meg, és ebben szereznek bizonyítványt is.

A négy alkalmazási terület: Tanácsadás, Oktatás/Nevelés, Szervezet és Pszichoterápia.

Az Oktatás/Nevelés területe az óvodai, iskolai és egyetemi/főiskolai oktatással, tanítással foglalkozó szakemberek részvételére számít. Foglalkozik a gyermek, serdülő vagy tanuló felnőtt támogatásával a családon, intézményen vagy társadalmon belül. A szakember munkájában csoportok vagy intézmények oktatásával is foglalkozhat. Célja, hogy elősegítse a személyes és szakmai fejlődést, mind tudományos, mind szociális téren.

Alapkompetenciák:

A TA elmélet ismerete, és a nevelési területen való alkalmazásának képessége. A TA nézőpontjából képes releváns oktatási/nevelési elméleteket értelmezni; és ezeket összehasonlítani.

Képes leírni egy általa ideálisnak tartott oktatási/nevelési formát, és összehasonlítani azt a TA-val.  Különböző környezeti feltételek mellett is képes megteremteni az ideális oktatási/nevelési légkört úgy, hogy számításba veszi az adott kulturális és nevelési vagy oktatási környezetet.

Ismeri az EATA/ITAA Etikai kódexét, oktatási/nevelési környezetben alkalmazza ezt. Megfelelő etikai és szakmai szakértelemmel rendelkezik. Az „oktatási/nevelési környezet” fogalmába tartozik többek között a szülők oktatása, óvoda, iskola, főiskola, felnőtt-és közösségi oktatás, szakmai képzés; formális és informális környezet egyaránt. 

A Pszichoterápiás alkalmazási terület annak a hallgatónak ajánlott, akinek célja, hogy növelje a kliens önaktualizációs, gyógyulási és változási képességeit. A pszichoterápiás folyamat lehetőséget nyújt az archaikus, gátló mintázatok felismerésére és megváltoztatására – „a múlt fájdalmával foglalkozni a jelenben, hogy szabadon élhessük a jövőt”. Célja, hogy a kliens megértse önmagát és kapcsolatait; valamint meg tudja teremteni a tudatos, kreatív és spontán élet lehetőségét.

Alapkompetenciák:

Érti a TA elméletet és annak alkalmazását a helyzetnek megfelelően mind egyéni, pár- vagy csoportos pszichoterápiában. Felméri a klienst, és átgondolt döntést hoz arról, hogy kezelésbe veszi-e. Korszerű ismeretekkel rendelkezik más terápiás lehetőségekről, képes különböző lehetőségeket felajánlani a kliensnek, és segít a folytatás kérdésének eldöntésében.

Ismeri az EATA/ITAA Etikai kódexét, munkájában bizonyítja etikai és szakmai hozzáértését. Betartja a pszichoterápiás jogi szabályozási kereteket. Képes elhelyezni a TA-t a pszichoterápia szélesebb mezőjében.

Tudatában van a kulturális és szociális sokszínűség, különbözőség jelentőségének és az abból eredő következményeknek - a terápiás térben és azon kívül is.

Különböző nemzeti korlátozások vonatkoznak arra, hogy milyen esetekben használható a pszichoterapeuta cím. Fontos, hogy a hallgató megtárgyalja ezt Szponzorával, mielőtt alkalmazási területet választ!

 A Szervezeti alkalmazási terület a szervezetekben vagy szervezetek számára dolgozó szakembereknek javasolt. Figyelembe veszi a szervezeti referenciakeretet és kontextust csakúgy, mint a szervezet fejlődését. Célja a szervezetben dolgozó emberek fejlesztése, gyarapítása, hatékonyságának növelése.

Alapkompetenciák:

A szervezetek terén dolgozó tranzakcióanalitikus (CTA-O) rendelkezik a területhez kapcsolódó képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal. Ezen felül rendelkezik alapvető gazdasági, pénzügyi, szociológiai, pszichológiai, és jogi ismeretekkel.

A tranzakcióanalízis ismerete pedig újabb dimenzióval gazdagítja a fenti tudományágakat. Mindezzel a felkészültséggel a CTA-O (aki lehet tanácsadó, tanár, menedzser, vezérigazgató, a szervezeten belüli vagy kívülről érkező személy) képes felismerni a vállalat, intézmény vagy szervezet szükségleteit, és felméri, hogy ő maga rendelkezik-e olyan készségekkel, amikkel segíthet a szükségletek teljesítésében.

Ebből adódóan a CTA-O kliense (tehát a vizsgán az esettanulmányban jelölt kliens) maga a szervezet. Nem egy egyén, vagy csoport, amely történetesen szervezeti körülmények között dolgozik, és a szakember velük külön dolgozik. A szervezet egészét tekinti, és annak egészét fejleszti. Egy munka magabiztos elvállalásához elengedhetetlen, hogy a CTA-O képes legyen megtervezni a beavatkozást, kivitelezni azt, végül értékelni az eredményeket.

Berne-i terminusokban megfogalmazva a munka célja azt jelenti, hogy növeli a szervezet autonómiáját – annak hatékonyságát, kitartását, és változásra való képességét. 

A Tanácsadás alkalmazási terület: a tranzakcióanalitikus tanácsadás egy szerződéses kapcsolatban zajló professzionális tevékenység. A tanácsadási folyamat fejleszti a kliens vagy kliens rendszerek mindennapi problémakezeléssel és személyes fejlődéssel kapcsolatos tudatosságát, lehetőségeit és képességeit. Ezt úgy éri el, hogy fokozza erősségeit, erőforrásait, és működésmódját. Célja, hogy növelje a szociális, szakmai és kulturális környezetben is megnyilvánuló autonómiát.

Alapkompetenciák:

A Tanácsadási területen két szinten alkalmazható a tranzakcióanalízis:

  •  Kiegészítő tanácsadás (vagy a tanácsadói készségek alkalmazása): különböző pszichoszociális és szocioedukációs szakmák szolgáltatásaként, vagy más szociális, pszichológiai, orvosi, jogi és gazdasági foglalkozásokban.
  • Elsődleges tanácsadás: magánpraxisban, tanácsadói központokban, nonprofit vagy profitorientált stb. szervezetekben dolgozó; professzionális tanácsadó által nyújtott tanácsadás.

A tranzakcióanalitikus képzésben fontos a holisztikus szemlélet. Annak érdekében, hogy ez érvényesülhessen, az alapkompetenciák leírása az alábbiakból áll:

  •  Három alapvető kompetencia: a tanácsadó személyes, szociális, technikai kompetenciája és
  • 10 specifikus tanácsadói kompetencia.

Az alapkompetenciák olyan általános képességek, melyek lehetővé teszik a kognitív, személyes és szociális képességek szervezését és alkalmazását a szakmában.

A Tanácsadási alapkompetenciák foglalkozás-specifikusak, vagyis a Tanácsadási alkalmazási területen előforduló helyzetekhez kapcsolódnak. A Tanácsadási specifikus kompetenciák a három alapkompetencián alapulnak, és azokhoz kapcsolódnak. 

forrás: http://www.eatanews.org/examinations/training-manuals-and-supplements/

Hírlevélre feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk