Hívjon most: +36 30 913 0356
Nyomtatás

A tranzakcióanalízis képzési rendszere

Csak Oktató Tranzakcióanalitikusok, Oktató és Szupervízor Tranzakcióanalitikusok, vagy Provizórikus Oktató és Szupervízor Tranzakcióanalitikusok nyújthatnak akkreditált TA képzést.

 1. Alkalmazási területek. A tranzakcióanalízisben az alábbi négy alkalmazási területet különböztetjük meg:
  • Pszichoterápia
  • Oktatás/Nevelés
  • Szervezet
  • Tanácsadás

A hallgató egyezséget köt az alkalmazási területről a Szponzorával – aki egy olyan TSTA vagy PTSTA, akinek a hallgatóval Képzési szerződése van.

 1. Képzési alkalmasság. A képzésben és a tranzakcióanalitikus képesítés megszerzése iránt érdeklődők keressék fel a helyi vagy nemzeti szervezetet, és győződjenek meg képzési alkalmasságukról. Az előfeltételekről általánosságban:
  • a személy teljesíti a nemzeti szervezet által támasztott tanulmányi követelményeket
  • szakmájában lehetősége nyílik a TA gyakorlati alkalmazására
  • lehetősége van arra, hogy TSTA-k és PTSTA-k által nyújtott képzésben és szupervízióban vegyen részt
 1. Szerződés-alapú  képzés. A tranzakcióanalitikus képzés hivatalosan Képzési szerződésen alapul:
  • a hallgató és a képző között – utóbbi TSTA vagy PTSTA, és a hallgató Szponzora 
  • a hallgató és az EATA között 

A hallgató néhány évnyi képzés után általában CTA Szerződést köt Szponzorával. A Szponzor hozzájárulásával a Szerződés megkötése előtt megszerzett óraszámokat is be lehet számítani a képzésbe.

 1. A képzés időtartama. A hallgatók a képzést saját tempójukban végzik. Saját ritmusban teljesítik a szükséges óraszámokat, a nemzeti szervezet és az EATA követelményeit, és szerzik meg a személyes kompetenciát. A tapasztalatok szerint a CTA fokozat megszerzéséig legalább 3, de általában 3-6 év a képzési idő. A CTA képesítés megszerzésétől a PTSTA fokozatot egy év választja el, és további 5-6 év a TSTA szint elérése.
 2. Tananyag. A TA képzésnek nincsen előre meghatározott tananyaga. A képzők szabadon választhatják meg a tartalmat, formát, stílust és képzési időrendet – tekintettel az EATA a Handbook-ban lefektetett irányelvekre és az alkalmazási területhez kapcsolódó alapkompetenciákra.
 3. A képző-hallgató kapcsolat. A TA képzéssel kapcsolatos alapvető elképzeléseinek része az, hogy a hallgató maga is aktívan tervezi, strukturálja képzését, felelősséget vállal mind saját személyes és szakmai fejlődéséért, mind a képzési folyamatért.

A Szponzor felelősséget vállal azért, hogy a hallgatót kalauzolja, segítséget nyújt számára. Mindeközben figyelembe veszi a hallgató személyiségét, tanulási stílusát és egyéni körülményeit. A Szponzor részben felelősséget vállal a hallgató megfelelő felkészüléséért a vizsgára. Ha a Szponzor szükségesnek tartja, külön képzési követelményeket állíthat fel a hallgató számára.

 A hallgató számára könnyebb kialakítani saját stílusát, ha sokféle képzési tapasztalattal rendelkezik. Ezért fontos, hogy több TSTA-val és PTSTA-val is együtt dolgozzon. Ennek köszönhetően különböző személyes stílusokat, és a TA megközelítéseinek különböző hangsúlyait ismeri meg. A hallgató és Szponzora közötti kapcsolat alapja a kölcsönös választás és személyes bizalom. Ha a hallgató szeretne új Szponzort választani, ne érje előítélet emiatt.  

forrás: http://www.eatanews.org/examinations/training-manuals-and-supplements/

Hírlevélre feliratkozás

Adja meg nekünk az e-mail címét, és kapcsolatban marad velünk